12. sjednica Sektorskog nadzornog odbora - najava

Dvanaesti po redu Sektorski nadzorni odbor za Operativni program za regionalnu konkurentnost održat će se 22. svibnja 2013. godine u Zagrebu, u Hotelu Westin. Dužnost Sektorskog nadzornog odbora je da nadzire provedbu Operativnog programa, a čine ga predstavnici resornih ministarstava nadležnih za provedbu pojedinih prioriteta i mjera Operativnog programa, Europske komisije i Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i predstavnici partnerskih institucija, civilnoga društva, socio-ekonomski partneri te predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Na sastanku, kojem supredsjedaju predstavnici Sektora za konkurentnost (Ministarstvo gospodarstva) i Opće uprave za regionalnu politiku Europske komisije, će  sudjelovati pedesetak članova Sektorskog nadzornog odbora, a raspravljat će se o trenutnom stanju provedbe Programa, apsorpciji sredstava, aktivnostima informiranja i promidžbe, te pripremama za Strukturne fondove.


Isti dan, odmah nakon sastanka Sektorskog nadzornog odbora održat će se sjednica Sektorskog nadzornog odbora u sjeni za Operativni program za regionalnu konkurentnost koji će se financirati Strukturnim fondovima, pa će samim time i teme sastanka biti usmjerene na pripremu Operativnog programa za Strukturne fondove.
 
09.05.2013