ODRŽAN 11. SASTANAK SEKTORSKOG NADZORNOG ODBORA ZA IPA IIIC KOMPONENTU

22. studenog 2012. održan je u Zagrebu 11. sastanak Sektorskog nadzornog odbora za Operativni program za regionalnu konkuretnost koji se financira kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA). Provedbu ovog Programa nadzire Sektorski nadzorni odbor kojeg čine predstavnici resornih ministarstava nadležnih za provedbu Operativnog programa, Europske komisije i Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i predstavnici partnerskih institucija, civilnoga društva, socio-ekonomski partneri te predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na sastanku, kojem supredsjedaju predstavnici Uprave za operativni program za regionalnu konkurentnost i Opće uprave za regionalnu politiku Europske komisije, je sudjelovalo pedesetak članova Sektorskog nadzornog odbora, a bilo je riječi o trenutnom stanju provedbe operativnog programa s posebnim naglaskom na korištenje sredstava u 2012. godini.

Na sastanku je bilo govora i o planiranim aktivnostima za 2013. godinu, akreditacijama i planovima za strukturne fondove koji će zamijeniti program pretpristupne pomoći nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju te revizijskim aktivnostima u 2012. godini.

Gđa Elena Grech iz Opće uprave za regionalnu politiku Europske komisije, koja je supredsjedala sastankom izrazila je zadovoljstvo trenutnim stanjem korištenja sredstava koji su na raspolaganju Operativnom programu za regionalnu konkurentnost. Također je izrazila posebno zadovoljstvo zbog početka radova i svečanog polaganja kamena temeljca za izgradnju ''Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCENTAR'', koji se provodi u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost.
Članovima Sektorskog nadzornog odbora tom je prilikom prikazan i kratak film o projektu „BIOCENTAR“ te su održane kratke prezentacije o drugim, uspješno završenim projektima.
22.11.2012