Održani Dani fondova EU

U zagrebačkom Hotelu Sheraton 15. i 16. listopada 2012. održani su treći Dani EU fondova. Na dvodnevnom događanju za potencijalne korisnike EU fondova organizirana su besplatna stručna predavanja i informiranje putem info-pultova.

Dane EU fondova organiziralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u suradnji s ostalim institucijama operativne strukture za pretpristupne programe.

U dva dana više od 2000 građana posjetilo je događaj i sudjelovalo na predavanjima vezanim uz EU fondove. Sva predavanja bila su popunjena, a interes za besplatnim obrazovanjem ovog tipa iskazan je od strane građana iz svih dijelova Republike Hrvatske.

Osnovni cilj događanja odnosio se na pružanje informacija svim zainteresiranima o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i fondova koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.

Održano je 9 stručnih predavanja vezanih uz pripremu i prijavu projekata na kojima je sudjelovalo više od 1700 prijavljenih posjetitelja. Predavanja su bila namijenjena potencijalnim korisnicima pretpristupnih sredstava: jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, visokoškolskim i obrazovnim institucijama, poljoprivrednicima te malom i srednjem poduzetništvu. Predavači su bili stručnjaci iz institucija koje su trenutno akreditirane za korištenje pretpristupnih fondova, a koje će imati značajnu ulogu i u budućim fondovima EU kao i postojeći korisnici EU sredstava.

Osim toga, informiranje posjetitelja odvijalo se putem 10 različitih info-pultova na kojima je veliki broj zainteresiranih građana zatražio informacije o mogućnostima financiranja putem EU fondova.

Sve prezentacije s održanih Dana EU fondova možete pogledati i skinuti s ove poveznice.  

19.10.2012