Prioritet 2 - Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novim poduzećima

Mjera 2.2. Transfer tehnologije i podrška na znanju     
utemeljenim novim poduzećima


Operacija 2.2.1. Fond za ulaganja u znanost i inovacije

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Transfer znanja i tehnologija
 • Razvoj kapaciteta za interakciju s poslovnim subjektima
 • Komercijalizacija istraživačke aktivnosti
 • Unaprijeđenje suradnje između znanosti i inudstrije

Korisnici:

 • Primatelji pomoći iz ugovora predviđeni ovom operacijom su javne visokoškolske ustanove i javne istraživačke organizacije

 

Poveznica na dokumentaciju:

  Operacija 2.2.2. BioCentar - Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju

 

ŠTO: Moguće aktivnosti  
 

 • Izgradnja laboratorijskog prostora, konferencijske dvorane i ureda
 • Izgradnja centralne laboratorijske jedinice
 • Pružanje podrške malim i srednjim poduzetnicima

Korisnici:
 

 • Mala i srednja spin-off  poduzeća početnici utemeljeni na znanju   

Poveznica na dokumentaciju:


Operacija 2.2.3. Osiguravanje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva 

ŠTO: Moguće aktivnosti  
 
 • Nabava grafičkih procesora – GPU računalnih čvorova i integracija u postojeću hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI)

Korisnici:
 

 • Javne istraživačke organizacije (PRO) i visokoškolske ustanove (HEI)
 • Mala i srednja spin-off  poduzeća početnici utemeljeni na znanju   

Poveznica na dokumentaciju: