Uloga provedbenog tijela - SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) na čelu s Dužnosnikom ovlaštenim za ovjeravanje programa (DOOP) u decentraliziranom sustavu upravljanja fondovima EU, kao što je IPA u Hrvatskoj - ima ulogu provedbene agencije. To znači da je nadležna za cjelokupno upravljanje sredstvima iz programa pomoći Europske unije, raspisivanje natječaja, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo, izvještavanje o financiranju cjelokupne nabave te za osiguravanje uspješne provedbe projekata.
 
SAFU osigurava da se poštuju sva pravila Europske komisije, regulative i postupci koji se odnose na nabavu robe, usluge i rada te da pravilno funkcionira sustav izvještavanja i informiranja o projektima. SAFU blisko surađuje s nadležnim ministarstvima i vladinim tijelima koji su krajnji koisnici projekata.
 
SAFU delegira tehničke postupke nadležnim ministarstvima odnosno državnim vlastima. Voditelji projekata u tijelima javne uprave odgovorni su SAFU.