Prioritet 3 - Tehnička pomoć

 

Mjera 3.1. OP Upravljanje i izgradnja kapaciteta

 

Mjerom 3.1. "Tehnička pomoć", u okviru trećeg prioriteta upravlja Ministarstvo gospodarstva. Tehnička pomoć pružit će potencijalnim korisnicima stručnu tehničku podršku u upravljanju programom kroz tečajeve i radionice, te podizanje razine vidljivosti Programa. U okviru ove mjere postoje dvije operacije:

 

Operacija 3.1.1. Tehnička pomoć vezana za horizontalna pitanja upravljanja Operativnim programom

Operacija 3.1.2. Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajućih zaliha projektnih prijedloga

Vrsta podrške kroz tehničku pomoć:

 • Konzultantska podrška (uključujući savjetovanje i treninge) Operativnoj strukturi vezana uz bilo koji vid upravljanja, nadzora, evaluacije, vidljivost, promidžbu i kontrolu, uključujući upravljanje i nabavu u programima dodjele bespovratnih sredstava (npr. naknade za stručne procjenitelje prijava za projekte);
 • Podrška u pripremi sektorskih studija i budućih programskih dokumenata
 • Identifikacija i priprema projektnih prijedloga u okviru budućih operativnih programa koji pokrivaju područje regionalne konkurentnosti;
 • Izrada sustava za praćenje i upravljanje informacijskim sustavom;
 • Troškovi vanjskih evaluatora angažiranih za privremene i tekuće evaluacije;
 • Priprema i provedba aktivnosti informiranja i promidžbe;
 • Izdaci vezani za organizaciju i vođenje sastanaka Sektorskog nadzornog odbora i odbora za odabir projekata;
 • Pružanje usluga prevođenja i interpretacije;
 • Priprema programskih dokumenata i zalihe projektnih prijedloga za idući Operativni program

Korisnici:

 • Operativna struktura OPRK
 • Članovi Sektorskog nadzornog odbora
 • Odbori za odabir projekata
 • Jedinice područne i lokalne samouprave

Poveznica na dokumentaciju: