Prioritet 2 – Poboljšanje poslovne klime

 

Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime

 

Operacija 2.1.1. Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Pružanje pomoći korisnicima, isporučivanje analiza, procjena, metodologije, preporuke, kao i uspostava središnjeg registra mjera i poticaja za male i srednje poduzetnike .

Korisnici:

 • Primatelji pomoći iz ugovora predviđeni ovom operacijom su Ministarstvo poduzetništva i obrta i druga relevantna državna tijela koja kreiraju politike - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, , Hrvatska gospodarska komora itd.

Poveznica na dokumentaciju:

 

Operacija 2.1.2. Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Obuka osoblja u odabranim poduzetničkim centrima  za pružanje osnovnih  usluga e-poslovanja malim i srednjim poduzećima;
 • Osiguranje potrebnih zaliha odabranim poduzetničkim centrima kako bi uspostavili osnovne usluge za savjetovanja o e - poslovanju.

Korisnici:

 • Primatelji pomoći i ulaganja iz ugovora predviđeni ovom operacijom su odabrani poduzetnički centri i njihovi partneri - lokalne i regionalne poduzetničke i obrazovne institucije koje pomažu u uspostavljanju centara za e - poslovanje.

Poveznica na dokumentaciju:

 

 Operacija 2.1.3. Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima

ŠTO: Moguće aktivnosti

 • Konzultacije vezane za uvođenje sustava potpunog upravljanja kvalitetom (engl. TQM);
 • Savjetovanje usmjereno na kvalitetu razvoja tvrtke itd.;
 • Marketing, poslovni razvoj i savjetovanje o prodaji vezanoj za osnivanje domaćih i međunarodnih prodajnih kanala;
 • Procjena posljedica pristupanja EU za poduzeća, mogućnosti za razvoj poduzeća na razini Europe, priprema za zahtjeve EU;
 • Analiza tržišta i konkurentni položaj;
 • Upravljanje i savjetovanje o marketingu;
 • Konzultacije o razvoju proizvoda.

Korisnici:

 • Mala i srednja poduzeća (MSP)

Poveznica na dokumentaciju:

  

Operacija 2.1.4. Razvoj investicijskog okruženja

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Održavanje i planiranje radionica te izrada materijala;
 • Konzultantska podrška u postizanju  standarda;
 • Troškovi pripreme regionalnih sektorskih studija;
 • Trošak promotivnih materijala (web stranica, vodič za investitore itd.).

Korisnici:

 • Primatelji pomoći iz ugovora predviđeni ovom operacijom su jedinice samoupravne vlasti odabranih regija (koje se sastoje od nekoliko županija) i njihovi partneri, kao što su regionalne razvojne agencije, i drugi.

Poveznica na dokumentaciju:

 

 Operacija 2.1.5. Potpora razvoju klastera

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Pripremne studije isplativosti, priprema strateških planova i ostale konzultantske usluge;
 • Tehnička pomoć i obuka kako bi se olakšalo osnivanje odabranih klaster projekata,
 • Procjena određenog broja pilot klaster projekata kako bi se steklo iskustvo  za budući razvoj klastera.

Korisnici:

Primatelji pomoći iz ugovora predviđeni ovom operacijom su Ministarstvo poduzetništva i obrta i članovi odabranih pilot klastera (do tri pilot klastera):

 • Mala i srednja poduzeća
 • Poduzetničke potporne institucije
 • Institucije za istraživanje i razvoj
 • Komore
 • Vlasti regionalne samouprave

Poveznica na dokumentaciju:


Operacija 2.1.6. Shema dodjele bespovratnih sredstava "Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva"

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Uvođenje međunarodnih eko standarda
 • Uvođenje energetski učinkovitih tehnologija u proizvodne procese
 • Primjena najboljih praksi u cilju lakšeg razvoja novih i konkurentnijih proizvoda

Korisnici:

 • Mala i srednja poduzeća

Poveznica na dokumentaciju:


Operacija 2.1.7. Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice - BIZImpact II

ŠTO: Moguće aktivnosti  

 • Ažuriranje i dopune metodologije Procjene učinka (Impact Assesment);
 • Razvoj priručnika s gospodarskom procjenom utjecaja sukladno metodologiji  Regulatorne procjene učinka (Regulatory Impact Assessment) i modela struktura
 • Trening i razvoj određenih gospodarskih Procjena učinka
 • Pregled najboljih međunarodnih praksi o učinkovitim konzultacijskim alatima za gospodarsku Procjenu učinka
 • Podizanje svijesti, provedba hrvatskih poslovnih test panela, razvoj novih mini-vodiča o relevantnom zakonodavstvu za male i srednje poduzetnike.

Korisnici:

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG)
 • Hrvatska gospodarska komora (HGK)
 • Hrvatska obrtnička komora (HOK)
 • Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 • Mali i srednji poduzetnici

Poveznica na dokumentaciju: