Uloga Tijela nadležnih za Prioritet/Mjeru (TNPM)

 

Ministarstvo gospodarstva koje je Tijelo nadležno za OP u radu nadopunjuju i podržavaju Tijela nadležna za Prioirtet/Mjeru (TNPM). Obje razine tijela usko surađuju pri čemu Tijela nadležna za Prioritet/Mjeru djeluju kao jedna vrsta sučelja i poveznice između svojih sektora i TNOP-a. 

 

 

Tijela nadležna za Prioritet/Mjeru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost:

 

 • Ministarstvo regionalnog razvojna i fondova EU (MRRFEU) / Prioritet 1 Jačanje razvojnog potencijala slabije razvijenih regija
 • Ministarstvo poduzetništva i obrta (MPO) / Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/ Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) / Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/ Mjera 2.2. Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novim poduzećima
 • Ministarstvo gospodarstva / Prioritet 3 Tehnička pomoć

 

Tijela nadležna za prioritet/mjeru su poveznica različitih sektora

 

Dubinsko poznavanje sektora, veza i mreža glavnih dionika u sektoru te razumijevanje trendova i mogućnosti ključni su faktori za izradu mjera i operacija relevantnih za pojedini sektor.Tijela nadležna za prioritet/mjeru dužna su osigurati vezu sa stvarnošću i održavati protok informacija u oba smjera: od središnje razine do projektne razine, i obratno.

 

Sažetak dužnosti koje obavljaju Tijela nadležna za prioritet/mjeru

 

 • izrada dijelova Operativnog programa u okviru svoje sektorske nadležnosti;
 • priprema podataka za praćenje provedbe te izvješća u okviru svoje sektorske nadležnosti;
 • izrada relevantnih dijelova sektorskih godišnjih izvješća i završnog izvješća, u okviru svoje sektorske nadležnosti;
 • osiguranje da su sve relevantne informacije dostupne kako bi se u bilo kojem trenutku osigurao dovoljno detaljan revizijski trag;
 • utvrđivanje predviđenih krajnjih korisnika, modaliteta odabira i eventualnih pratećih specifičnih kriterija odabira (čl. 155. IPA Provedbene uredbe);
 • osiguranje da se aktivnosti u okviru sektorske nadležnosti ministarstva odabiru i odobravaju za financiranje sukladno kriterijima primjenjivima na Operativni program, uključujući - u slučaju shema za dodjelu bespovratnih sredstava  pripremu smjernica za korisnike te prijavnih obrazaca, podnošenje ove dokumentacije Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, te sudjelovanje u odborima za odabir projekata (vidi odjeljak 5.2.4.);
 • podnošenje zahtjeva za plaćanjem i sve popratne dokumentacije Nacionalnom fondu;
 • priprema i podnošenje svih potrebnih informacija o procedurama i verifikacijama koje se obavljaju u vezi s izdacima/troškovima;
 • pohranjivanje sve dokumentacije i osiguranje svih dostupnih relevantnih informacija  kako bi se osigurao dovoljno detaljan revizijski trag;
 • osiguranje interne revizije;
 • osiguranje izvještavanja o nepravilnostima;
 • osiguranje izvještavanja o upravljanju rizicima;
 • osiguranje poštivanja pravila o informiranju i promidžbi.