Uloga Tijela nadležnog za Operativni program (TNOP)

Ministarstvo gospodarstva je Tijelo nadležno za Operativni program (TNOP).Ova uloga odnosi se na određene zadatke poput programiranja, provedbe, izvješćivanja, praćenja i evaluacije.

 

Tijelo nadležno za Operativni program sastavlja središnji dokument - OPRK.

 

Kroz taj središnji dokument Tijelo nadležno za Operativni program određuje jasne prioritete, ključna područja intervencije te konkretne aktivnosti.

Tijelo nadležno za Operativni program dužno je izraditi, mijenjati i revidirati središnji dokument koji, u kratkim crtama, pokriva ova četiri osnovna dijela:

 

 • sažetak procesa programiranja što uključuje:

           - prihvatljiva područja financiranja

           - stanje u sektorima

           - SWOT analizu.

 • programska strategija koja definira prioritete i mjere
 • financijski plan
 • provedbene odredbe.

 

Tijelo nadležno za Operativni program zaduženo je i  za izgradnju kapaciteta institucija - ključni element IPA pristupa  

 

Operativni program za regionalnu konkurentnost mora osigurati učinkovitu i održivu

izgradnju kapaciteta institucija: razviti sposobnosti hrvatskih institucija za kompetentnu provedbu i programiranje aktivnosti koje podupire Europski fond za regionalni razvoj, nakon pristupanja Uniji.

 

Tijelo nadležno za Operativni program zaduženo je za provedbu trećeg prioriteta - Tehnička pomoć - koji se sastoji od pružanja profesionalne tehničke podrške u upravljanju programom svim tijelima upravljačke strukture OP-a, pomažući potencijalnim korisnicima kroz organizaciju tečajeva i radionica te podizanju razine vidljivosti Programa.

 

Sažetak dužnosti koje obavlja Tijelo nadležno za Operativni program

 

 • koordinacija izrade Operativnog programa i njegove izmjene/revizije;
 • koordinacija praćenja nad provedbom programa u skladu s člankom 59. IPA Provedbene uredbe;
 • koordinacija izrade sektorskih godišnjih izvješća te završnog izvješća u skladu s člankom 169. IPA Provedbene uredbe;
 • uspostava postupaka za pohranjivanje svih dokumenata kako bi se osigurao dovoljno detaljan revizijski trag (članak 20. IPA Provedbene uredbe);
 • organizacija tzv. interim evaluacije tijekom provedbe programa, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU;
 • uspostava, održavanje i ažuriranje sustava izvješćivanja i informiranja;
 • osiguranje zasebnog računovodstvenog sustava ili zasebnog računovodstvenog kodiranja u svim tijelima uključenim u provedbu operacija ;
 • osiguranje svih potrebnih informacija za Nacionalni fond i Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o procedurama i verifikacijama koje su provedene u vezi s izdacima;
 • osiguranje interne revizije;
 • osiguranje izvještavanja o nepravilnostima;
 • osiguranje izvještavanja o upravljanju rizicima;
 • osiguranje poštivanja pravila o informiranju i promidžbi.