Upravljačka struktura za sve IPA operativne programme

 

IPA programom u osnovi se upravlja na tri razine:

1. Razina IPA programa - koordinacija, upravljanje, evaluacija,i kontrola primjene svih pet operativnih programa

2. OP razina - razina programiranja, upravljanja i koordinacije različitih operativnih programa (uključujući i prioritete, mjere i operacije)

3. Provedbena razina - kroz provedbene agencije se za sheme dodjele bespovratne pomoći  i projekte raspisuju natječaji, a nakon evaluacije potpisuju se ugovori i vrši se isplata sredstava.

 

1. Cjelokupna razina IPA programa

Četiri ključna tijela odgovorna su za svih pet komponenti IPA-e.

  • Ministarstvo regionalnog razvojna i fondova EU je Nacionalni IPA koordinator i odgovoran je za cielokupnu pripremu i koordinaciju IPA programa i pripadajućih Operativnih programa.
  • Ministarstvo financija odobrava isplate putem Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (NDO) upravlja i distribuira sredstva putem svoje ustrojstvene jedinice koja se naziva Nacionalni fond (NF).
  • Dužnosnik nadležan za akreditaciju (DNA) je neovisno tijelo odgovorno za izdavanje, praćenje i suspenziju ili povlačenje akreditacije (NDO i Nacionalni fond u Ministarstvu financija) te za upravljanje i kontrolu nad sustavima svih Operativnih programa
  • Revizijsko tijelo je zasebna agencija koja podnosi izvještaje Dužnosniku nadležnom za akreditaciju (DNA), Europskoj komisiji i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje (NDO) o rezultatima revizije provedenim na Operativnim programima.

 

2. OP razina

Za sve operativne programe vrijedi sljedeća logika programiranja i upravljanja: Tijelo nadležno za Operativni program i Tijela nadležna za prioritet/mjeru.

3. Provedbena razina

U sklopu komponente IIIc programa IPA Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) odgovorna je za raspisivanje natječaja, ugovaranje, fakturiranje, računovodstvo, izvještaje o nabavama, tehničku pomoć i projekte bespovratne pomoći.