Predstavljen projekt "Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini"

ZAGREB, utorak, 28. veljače 2012. - u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu, održano je svečano predstavljanje projekta Poboljšanje administriativne učinkovitosti na nacionalnoj razini, (eng. ‘Improvement of Administrative Efficiency on National Level').

 

Projekt je dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2011 koji se financira sredstvima predpristupnih fondova Europske unije (IPA IIIC Regionalna konkurentnost) uz sufinanciranje državnog proračuna Republike Hrvatske. Provedba projekta vrijednog 1.328.496 € započela je početkom srpnja 2011. i trajat će 24 mjeseca. Projekt provodi međunarodni konzorcij na čelu s ACE International Consultants S.L. iz Španjolske.

 

Opći cilj projekta jest poboljšanje učinkovitosti potpora Ministarstva poduzetništva i obrta sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj te stvaranje alata pomoću kojih će se unaprijediti mjere i politike razvoja malog gospodarstva, izjavio je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras. Istaknuo je da Vlada Republike Hrvatske priprema novi plan poticanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a rezultati ovog projekta uvelike će pridonijeti kvalitetnijoj i učinkovitijoj provedbi navedenog plana. Osnažit će se kapaciteti Ministarstva poduzetništva i obrta kao ključnog kreatora politike razvoja malog gospodarstva. Isto tako, ojačat će se i kapaciteti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Od izrazitog značaja je što će se omogućiti kako kontinuirana procjena poslovnog okruženja za malo gospodarstvo tako i ocjenjivanje potreba za unaprijeđenjem. Dobivanjem potrebnih alata za mjerenje učinaka potpora, stvorit će se pretpostavke za njihovo učinkovitije korištenje. Kao krajnji rezultat, omogućit će se stvaranje održivog rasta i učvršićvanje uloge malog i srednjeg poduzetništva kao značajnog dijela ukupnog gospodarstva, zaključio je ministar.

 

Voditelj projektnog tima, Robert McKean, predstavio je konkretne aktivnosti projekta. Hrvatska će dobiti sustav za prepoznavanje potreba malog gospodarstva te alate za stvaranje pozitivne poslovne klime. Najvažniji dijelovi tog sustava su: unapređenje registra potpora, metodologija za procjenu učinaka potpora, metodologija za procjenu poslovne klime te opservatorij malog gospodarstva koji će omogućit bolji uvid u poslovne karakteristike poduzetnika.

 

Veleposlanik Vandoren je naglasio pozitivne učinke koji proizlaze iz dobro planiranih i dobro provedenih mjera poticanja poduzetništva u Europskoj Uniji. Pomaci su vidljivi u pojednostavljivanju administrativnih procedura, pristupu financiranju, sudjelovanju u javnim nabavama i drugim poboljšanjima u poduzetničkom okruženju. Veleposlanik je naglasio važnost dobre među-resorne koordinacije i jasne podjele nadležnosti u nacionalnoj administraciji. Podržao je pripremu strategije razvoja poduzetničkog sektora koja bi trebala pridonjeti jačanju sektora kao i olakšati prilagodbu poduzetnika na ulazak na jedinstveno tržište EU.

 

Realizacijom ovog projekta ojačat će sustav podrške malom gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i unaprijedit će se poslovno okruženje što će u konačnici pridonijeti ukupnom gospodarskom razvitku te podizanju konkurentnosti na međunarodnom planu.

 

 

05.03.2012