Istraživanje i razvoj

 Sredstva Operativnog programa za regionalnu konkurentnost iz Prioriteta 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjere 2.2: Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, namijenjena su podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva poboljšanjem uvjeta za razvoj inovacija i suradnju s poslovnim sektorom kroz potporu javnim visokoškolskim ustanovama i znanstvenim organizacijama .Time se ostvaruju preduvjeti za implementaciju inovativnih i naprednih tehnologija u poslovanje  što predstavlja temelj za održivi gospodarski rast. Transfer tehnologije ključna je aktivnost poduzeća temeljenih na znanju i inovacijama, a podrazumijeva komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja, čime se znanstvene institucije izravno povezuju s gospodarstvom.


Operacija 2.2.1.  Fond za ulaganje u znanost i inovacije namijenjena je ostvarivanju upravo tog cilja – poticanju transfera tehnologije. Kroz shemu dodjele bespovratne pomoći financira se razvoj kapaciteta javnih visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija za suradnju s poslovnim subjektima, kao i komercijalizacija istraživačke aktivnosti. Na taj se način visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama uz tehničku pomoć osiguravaju bespovratna sredstva za razvoj potrebnih kapaciteta za uspostavljanje suradnje s poslovnim subjektima, kao i unaprjeđenje suradnje između znanosti i industrije u cjelini. Ukupna vrijednost ove operacije je oko 90 milijuna kuna.


Operacija 2.2.2. Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar) je projekt usmjeren na pružanje podrške stvaranju i razvitku spin-off tvrtki proizišlih iz javnih znanstvenih organizacija i visokoškolskih institucija, a koje se zasnivaju na tehnologiji i znanju. Kroz osiguravanje potrebne infrastrukture i pristupa uslugama razvoja tehnologija i poslovanja, malim i srednjim poduzećima iz područja bioznanosti i biotehnologije namjeravaju se osigurati svi potrebni uvjeti za obavljanje djelatnosti. Riječ je o inkubacijskom centru površine oko 4500 četvornih metara, prvom centru takve vrste u Republici Hrvatskoj i jedinstvenom projektu u regiji, ukupne vrijednosti oko 140 milijuna kuna,  koji će se nalaziti u okviru kampusa Sveučilišta u Zagrebu na Borongaju.


Operacija 2.2.3. Osiguravanje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva namijenjena je osiguravanju jednostavnijeg pristupa novoj računalnoj infrastrukturi i resursima. Nabava grafičkih procesora – GPU računalnih čvorova i integracija u postojeću hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI) značajno će unaprijediti istraživanje i razvoj te omogućiti bolju suradnju znanstvene zajednice i gospodarstva na zajedničkim istraživačkim projektima. Infrastruktura će koristiti akademskoj zajednici i znanstvenicima, malim i srednjim poduzećima utemeljenim na znanju, ali i drugim specifičnim strukturama gospodarstva, omogućavajući im da na taj način povećaju svoju konkurentnost, produktivnost i učinkovitost, na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu. Ukupna vrijednost ove operacije je oko 750 000 kuna.