Poduzetništvo

Operativni program za regionalnu konkurentnost predstavlja početak procesa kojim će se dugoročno uspostaviti podloga za korištenje pretpristupne pomoći EU, ali i pomoći EU nakon pristupanja. Većina operacija tj. projekata Programa namijenjena je institucionalnim akterima kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini kao što je projekt Jačanje administrativnih kapaciteta na nacionalnoj razini. Ipak u konačnici svi projekti imaju isti cilj - jačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, s time da su pojedini projekti izravno namijenjeni samim poduzetnicima.

Malim i srednjim poduzetnicima izravno su namijenjena sredstva kojima će se financirati shema dodjele bespovratnih sredstava u okviru projekta Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva. Bespovratne potpore trebale bi pomoći poduzetnicima koji žele uvesti energetski učinkovite proizvodne procese i ekološke standarde i primjeniti najbolju praksu kako bi stvorili konkurentne proizvode. Također će se financirati razvoj e-poslovanja , odnosno, projekt Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga.. Poduzetnici, posebice s područja od posebne državne skrbi, sudjelovat će na treninzima usmjerenim ka usavršavanju elektroničkog poslovanja, a treninzi će se održavati u lokalnim centrima za poduzetništvo koji će sudjelovati u programu i ojačati svoje kapacitete kako bi poduzetnicima pružili kvalitetan i sveobuhvatan trening za e-poslovanje.

Poslovno savjetovanje poduzetnika prepoznato je kao važan i nezaobilazan uvjet za uspješno poslovanje. Stoga Operativni program kroz projekt Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima predviđa temeljito i sveobuhvatno pružanje savjetodavnih usluga u područjima nužnim za uspješno poslovanje malih i srednjih poduzetnika MSP-a na međunarodnom tržištu te njihovo bezbolno prilagođavanje zajedničkom tržištu EU. Kroz neprestani rad i obuku poduzetnika o načinima, uvjetima i mogućnostima korištenja Europskih fondova vidljiva je i dodatna korist ove aktivnosti, što će olakšati poduzetnicima apliciranje za sredstva EU nakon pristupanja RH Europskoj uniji.

Pored ove dvije operacije kojima će se izravno pomoći MSP, sve ostale operacije drugog Prioriteta na neposredan će način doprinijeti razvoju poduzetništva i poduzetničke klime. Projektom Razvoj investicijskog okruženja potaknut će se stvaranje pozitivne klime za ulaganja u Hrvatsku i pružiti podrška u realizaciji ulagačkih aktivnosti, dok će se projektom Podrška razvoju klastera potpomognuti osnivanje tri odabrana pilot klastera s ciljem poboljšanja sposobnosti MSP da postignu međunarodnu kokurentnost. I konačno, projekt Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice - BIZ Impact II nastojat će potaknuti daljnji razvoj kapaciteta stvaratelja politika i poslovnih organizacija za bolje identificiranje, analizu i komunikaciju budućih utjecaja na ključna regulatorna područja za poslovanje u Hrvatskoj.