Regionalni razvoj

U skladu s nazivom, Operativni program za regionalnu konkurentnost odlikuje regionalna, odnosno lokalna dimenzija svih njegovih prioriteta i mjera, osim Prioriteta 3. Kako je jedan od ciljeva Operativnog programa ujednačen gospodarski razvoj svih županija, otprilike 40% sredstava Operativnog programa za regionalnu konkurentnost namijenjeno je za deset županija u kojima je više od 50% teritorija kategorizirano kao Područje posebne državne skrbi (PPDS). Svih deset županija nalazi se unutar dviju regija NUTS II čiji je BDP ispod nacionalnog prosjeka, a to su sljedeće županije: Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Karlovačka, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska.


Lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi na raspolaganju će izravno biti sredstva Prioriteta 1 - Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, kojima će se u obliku dodjele bespovratnih sredstava tijelima vlasti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i institucijama u područjima koja zaostaju u razvitku pomoći u razvoju sustava poslovne potpore odnosno infrastrukturnih ulaganja. Projektom će se financirati infrastrukturna ulaganja u kombinaciji s ulaganjima u ljudske potencijale potrebne za jačanje baze poslovne potpore i oslobađanje endogenog potencijala gospodarskog rasta. Fokus će biti na postojećoj i novoj poslovnoj infrastrukturi, u rasponu od osnovne komunalne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama do infrastrukture i usluga usmjerenih prema proizvodnji veće vrijednosti.


Kao što je navedeno, sve operacije provodit će se regionalno, odnosno lokalno, te će se na taj način ostvariti korist za nacionalno gospodarstvo u cjelini.